• EDUCACIÓ INFANTIL

  • EL MÉS DESTACAT

    AMBIENTS

    Tria, gaudeix, aprèn.

    RACONS

    Aprenem jugant

    ART

    Som uns grans artistes!

    ANGLÈS

     Play, learn and explore. English is fun!!

     

    PROJECTES

    Aprenem investigant

     

    DESCOBERTA DE L'ENTORN

    Aprenem a conviure.

  • ELS NOSTRES ESPAIS

  • Visita virtual 360º pels patis de l'escola

  • Pati Educació Infantil
  • Pati Cicle Inicial
  • Pati Cicle Mitjà i Cicle Superior
  • EDUCACIÓ PRIMÀRIA

  • EL MÉS DESTACAT

    PROJECTES

    Creem el nostre propi coneixement. Aprenentatge autèntic.

    TREBALL COOPERATIU

    Compartir és construir.

    MÚSICA

    La música com a forma d’expressió i cohesió.

    ANGLÈS

    Learning English today for a better tomorrow.

    ESPAIS D'APRENENTATGE

    Jugant aprenem!

    HORT

    Traiem el cap a l’hort!

  • QUI SOM

  • Des de fa anys, la plantilla de mestres és força estable, fet que permet la consolidació de les bases pedagògiques del centre i la continuïtat dels projectes d’escola.

    Aquest curs 2019-20 comptem amb una plantilla de 33 docents.

    Actualment, l‘equip directiu està format per:

    Directora: Lena Oliveras
    Cap d’estudis: Sergi Andújar
    Secretària: Gemma Pruna

    Aquest equip té com a objectiu liderar un projecte que aporti millores pedagògiques partint del treball en equip, del coneixement de la realitat del propi centre i cercant com a objectiu final l’educació integral de l’alumnat.

    Els alumnes són els protagonistes de l’escola, per aquest motiu ens importa molt la seva opinió. El Consell d’alumnes és una reunió bimensual on els delegats de les classes de 3r fins a 6è es reuneixen amb l’equip directiu per traslladar propostes de millora i les opinions de la seva classe.

    Cada classe de 3r fins a 6è escull per votació un Superverd, que serà l’encarregat de traslladar al Comitè de Superverds i al Comitè Ambiental totes les idees i propostes relacionades amb el fet de ser escola verda (reciclatge, estalvi energètic, canvi climàtic…), d’aquestes idees en sortiran les accions que farem com a Escola Verda.

    El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d’administració i serveis, representant de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.
    En aquestes reunions és un dels espais on les famílies poden participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l’horari lectiu, etc.


    L’AFA és l’associació de famílies d’alumnes de l’escola l’olivera.
    La junta de l’AFA està formada per un grup de mares i pares que té com a objectiu col·laborar amb l’escola, participar de l’educació dels nostres infants i ampliar el ventall de recursos per a l’alumnat,
    totes les famílies que paguen la quota formen part de l’afa i poden gaudir de descomptes en les diverses activitats.
    L’AFA està formada per diferents comissions de treball i es reuneix el primer dimecres de cadames i quan sigui necessari, pel desenvolupament de la seva activitat.
    Les funcions bàsiques de AFA són:
    ● Gestionar les activitats extraescolars, acollida matinal, permanències de tarda i servei de menjador a través de les empreses SANED I NAIFAR.
    ● Gestionar la socialització de llibres de 1r a 6è.
    ● Organitzar la biblioteca escolar, està oberta en horari extraescolar per a tot l’alumnat de l’escola.
    ● Participar en el Consell Escolar i en les diferents comissions d’aquest.
    ● Promoure la participació dels pares i mares en el centre.
    ● Organitzar la festa de final de curs.
    ● Col·laborar en l’organització de diferents activitats lúdiques i culturals com la Castanyada, Sant Jordi, Carnestoltes…
    ● Organitzar reunions i xerrades per a les famílies, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
    ● Col·laborar a la Jornada de Portes Obertes de l’escola.


    A l’escola gaudim de dos conserges amb molta empenta i ganes de millorar l’escola, el Jordi i el José Luís. A part de cuidar i mantenir la nostra escola ens han construït espais i racons tan espectaculars com l’espai de joc simbòlic.

    La Luna és la nostra administrativa i amb la que haureu de fer gestions importants com la inscripció, beques… i a nosaltres ens ajuda molt amb les gestions administratives de l’escola.

    L’AFA contracta l’empresa SANED per al servei del menjador.

    L’escola disposa de cuina pròpia i ofereix a SANED el seu propi hort cultivat amb l’ajuda dels alumnes.

    Durant l’horari del migdia a l’escola, el compromís de SANED és que els infants rebin una alimentació variada, equilibrada i sana, afavorint l’adquisició de conductes alimentàries adequades i hàbits saludables. SANED ofereix una dieta sana, equilibrada, amb aliments de proximitat, sempre que és possible, respectant les creences i necessitats individuals i tenint en compte al·lèrgies i intoleràncies.
    A la vegada, amb les activitats que s’organitzen, SANED vol educar en el lleure, fomentant valors en els infants com ara el respecte, la tolerància i l’honestedat.

    El seguiment del servei es porta a terme a través de reunions mensuals amb la direcció i trimestrals amb la Comissió de Menjador de l’AFA.

    Les activitats extraescolars estan contractades per l’AFA a través de l’empresa NAIFAR.
    És una cooperativa de mestres que neix l’any 1999 per tal de donar suport educatiu a l’escola a través de les activitats extraescolars.
    L’objectiu principal de NAIFAR és educar a través de les diferents activitats que realitzen a l’escola fora de l’horari lectiu, tot intentant adaptar els seus objectius als de la pròpia escola.
    Tot i que es facin dins el recinte escolar, totes les activitats són obertes a tots els nens i nenes de Cabrils.

  • ELS NOSTRES SERVEIS

    • MENJADOR

      Amb cuina pròpia. Gestionat per SANED

    • SERVEI D'ACOLLIDA

      Matí i tarda

    • EXTRAESCOLARS

      Gestionades per Naifar

    • RECICLATGE DE LLIBRES

      Gestionat per l’AFA

  • L'ESCOLA EN XIFRES

    • Alumnes

      Tots i totes sou importants

    • Mestres

      El motor de l’escola

    • Grups classe

      De P3 fins a 6è

    • Famílies

      Companys de viatge

  • CONTACTE