• COM EDUQUEM

 • COM SOM?

  Som una escola pública, inclusiva i plural que afavoreix la convivència, defensa la igualtat entre les persones, sense distinció de gènere, creences o origen i que vetlla per la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat. A més, la nostra  escola està dotada d’un SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva). 

  Fomentem l’assoliment d’actituds i valors com l’esforç, l’autonomia, la responsabilitat i l’esperit crític per esdevenir persones amb criteri, responsables i competents i potenciem la participació de l’alumnat, del professorat i de les famílies en tots els àmbits educatius.

  Som una escola activa, integradora i oberta a l’entorn, que promou que els alumnes siguin protagonistes del seu propi aprenentatge i on es treballa perquè tots els infants puguin assolir els aprenentatges de la manera més àmplia possible, dins de les possibilitats de cadascú, fomentant activitats d’ensenyament – aprenentatge, projectes, tallers… que afavoreixen la cohesió social, la coeducació, el respecte entre les persones i que generIn dinàmiques positives en els diversos grups- classe i a l’escola en general.

  Vetllem per mantenir una relació de col·laboració amb les famílies del centre i potenciem mesures que fomentin el diàleg escola – família

  Creiem en una educació global que tingui en compte totes les dimensions de la persona, donant especial importància als aspectes  comunicatius en les tres llengües escolars (català, castellà i anglès) i als projectes artístics, especialment els musicals.

  Som escola Verda. Fomentem valors de sostenibilitat i ecologia i promovem la participació i la implicació activa de tota la comunitat educativa en la millora del seu entorn, ideant activitats que potenciin la cura del medi ambient, la consciència del reciclatge, el compostatge i l’estalvi energètic entre d’altres.

  Som una escola que se serveix de les noves tecnologies i les incorpora  en el treball diari, promovent-ne una gestió responsable.

  Som una escola oberta a la creació de projectes d’innovació, formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques i  apostem per una formació permanent del professorat.

 • EDUCACIÓ INFANTIL

 • AMBIENTS

  Tria, gaudeix, aprèn.

  El treball per ambients consisteix en la creació de diferents espais de joc i experimentació on els infants van lliurement tot barrejant-se P3, P4 i P5. L’infant és el protagonista del seu propi aprenentatge a través de l’acció i va aprenent tot explorant les diferents possibilitats dels materials que tenen al seu abast.

   

   

 • INVESTIGA

  Posem a l’abast dels infants diferents eines i materials per viure i experimentar la realitat. La manipulació, la formulació d’hipòtesis i l’observació dels resultats els ajuda a interioritzar tot allò que han viscut i, per tant, après.

 • EXPERIMENTA

  Fomentem la curiositat natural dels infants per acompanyar-los en nous descobriments tot oferint-los la possibilitat d’experimentar amb diferents elements de la natura.

   

 • MOU-TE

  El moviment és coneixement. Els infants a educació infantil necessiten moure’s per a aprendre sobre tot allò que els envolta i sobre les seves pròpies possibilitats. Obrim un ventall d’activitats i propostes que els dóna seguretat i confiança en ells mateixos.

 • CREA

  Oferim als infants diferents materials com la  pintura, el fang, la plastilina, elements naturals, papers de diferents textures i colors… perquè puguin experimentar i crear lliurement fent volar la seva imaginació.

 • JUGA

   Jugar a ser, és l’eina d’aprenentatge per excel·lència. Posem a l’abast dels infants una recreació real d’espais de la vida cotidiana per a què es mostrin naturals i posin en pràctica els coneixements socials apresos.

 • RACONS

  Aprenem jugant

  Preparem diferents propostes manipulatives de matemàtiques, llengua, motricitat fina… de manera simultània dins l’aula. Això ens permet respectar la diversitat i els ritmes de cada infant.

   

   

   

 • PROJECTES

  Aprenem investigant

  Ens iniciem en el treball per projectes. Partim dels interessos dels infants per despertar la seva curiositat, fer que aprenguin a pensar per ells mateixos, investiguin i exposin davant dels companys allò que han après.

   

   

   

 • ART

  Som uns grans artistes!

  Treballem diferents artistes, estils i tècniques plàstiques per apropar l’art als infants i desenvolupar la seva creativitat i imaginació. 

   

   

   

 • DESCOBERTA DE L'ENTORN

  Aprenem a conviure.

  Observem l’entorn de forma vivencial i participem de les diferents festes i tradicions. Utilitzem tots els sentits per interpretar el món que ens envolta.  

   

   

 • ANGLÈS

  Play, learn and explore. English is fun!!

  Els alumnes d’Educació Infantil s’inicien en el món de l’anglès d’una manera divertida i engrescadora. A través de rutines, contes, cançons i jocs aconseguim que els nostres infants vagin adquirint consciència lingüística.

   

   

   

 • EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 • TREBALL PER PROJECTES

  Creem el nostre propi coneixement. Aprenentatge autèntic.

  A l’àmbit del Coneixement del Medi apostem pel treball per projectes. D’aquesta manera els infants aprenen a ser els protagonistes del seu propi aprenentatge, a decidir amb criteri, treballar en equip, fer recerca i investigació de temes propers i compartir el nostre coneixement a partir d’exposicions.

 • TREBALL COOPERATIU

  Compartir és construir.

  A l’escola creiem en que sigui l’alumnat el protagonista actiu del seu propi aprenentatge. Per aquest motiu, fomentem el treball entre iguals i en grups cooperatius, per tal que aprenguin tots junts i juntes, i els uns dels altres.

 • MÚSICA

  La música com a forma d’expressió i cohesió.

  Avui la neurociència ens ha demostrat que la música té una influència fonamental en totes les àrees del desenvolupament de l’infant. A l’escola apostem per una educació musical a partir de l’exploració de la veu, la cançó, el joc, la improvisació, la pràctica instrumental, el moviment,  el ritme i l’educació de l’oïda.

 • ANGLÈS

  Learning English today for a better tomorrow.

  L’anglès és l’idioma universal per excel·lència i si els nostres alumnes el dominen tindran les portes obertes en molts aspectes de la seva vida.
  A partir del joc, contes, cançons, danses, vídeos, projectes, tallers artístics, competència digital,… garantim un apropament positiu a la llengua així com el seu aprenentatge.

   

 • EDUCACIÓ FÍSICA

  A Educació Física juguem, cooperem, ens emocionem i aprenem!

  Aprofitem el gran potencial de les situacions que experimenten els nens i nens treballant els continguts de l’àrea, per treballar continguts propis de l’Educació Emocional. Les experiències dotaran als nostres alumnes eines per fer front a circumstàncies vitals que suposin desafiaments emocionals i social.

  Participem en el projecte de Formigues Cooperatives, on intercanviem reptes cooperatius de forma telemàtica amb nens i nenes d’altres escoles.

 • ESCOLA VERDA

  Les 3R: Reduir, reutilitzar i reciclar

  Tota la comunitat educativa fomentem una cultura de centre que ajudi a incorporar els valors de sostenibilitat en tots els àmbits de la vida escolar, per així, afavorir la consciència ambiental. Els súperverds de 1r a 6è formen part del Comitè Ambiental d’Alumnes durant tot un curs i juntament amb l’Equip Dinamitzador i el Comitè Ambiental d’Escola es reuneixen per potenciar i dinamitzar els treballs a favor de la sostenibilitat de l’escola.

 • HORT

  Traiem el cap a l’hort!

  L’hort és un dels Espais d’aprenentatge vivencials que tenim a l’Escola. A partir del seu treball en diferents cicles i en el SIEI l’alumnat aprèn de manera manipulativa aprenentatges sobre les plantes: com plantem, com són les parts de la planta, què necessiten per viure…

   

   

 • ESPAIS D'APRENENTATGE

  Jugant aprenem!

  Fomentem l’adquisició de l’aunonomia, la participació activa i la iniciativa a través dels Espais d’Aprenentatge. Consolidem els continguts propis d’algunes àrees curriculars del Cicle Inicial a partir del joc i d’activitats vivencials.

 • PADRINS DE LECTURA

  Creem petits i grans lectors

  Fomentem la convivència, la cohesió i la cooperació entre etapes. Pretenem millorar la competència lectora a partir del vincle que es crea entre els més grans i els més petits de l’escola.

   

   

   

 • COMPETÈNCIA DIGITAL

  Cap a l’era digital utilitzant les noves tecnologies en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

  Amb les eines digitals treballem la capacitat de cercar, obtenir i tractar informació, així com d’utilitzar-la de manera crítica. Les noves tecnologies són un instrument de suport a la creativitat.

  Aprenem a utilitzar les TIC amb responsabilitat. 

   

   

 • TALLERS

  Fomentem la creativitat.

  Desenvolupem la creativitat i l’expressió artística amb diferents tècniques plàstiques agrupats amb alumnat de diferents edats (intercicles)

   

 • PADRINS D'HISTÒRIA

  Grans i petits formant la història.

  La història ens explica perquè el món és com és. Tots i cadascun de nosaltres formem part de la història, som el resultat de l’herència dels pobles i societats que ens han precedit. Per aquest motiu, l’alumnat de cicle superior pren el repte de convertir-se en padrins d’història de l’alumnat més petit de Primària, i així emprendrem un viatge inoblidable al llarg dels segles.

   

 • SIEI

  Som escola inclusiva de referència

  La nostra escola compta amb SIEI (suport intensiu per a l’escolarització inclusiva), on atenem alumnat amb necessitats educatives especials procedent de tota la zona.  Els nens i nenes del SIEI reben l’atenció i el suport d’un mestre d’educació especial específic per ells , però són responsabilitat de tot l’equip docent. Van al seu grup de referència i aquest espai  s’adapta a les necessitats i possibilitats de l’alumne.

 • CONTACTE